Σχολική ετοιμότητα

Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε την πολύπλευρη ωρίμανση του παιδιού, δηλαδή την κατάσταση στην οποία το παιδί έχει  την κατάλληλη ψυχοσυναισθηματική  ανάπτυξη καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις και να αποκτήσει νέες δεξιότητες και γνώσεις .

Κυρίως μιλάμε για την ομαλή μετάβαση και ένταξη του παιδιού στην Α΄ Δημοτικού αλλά μιλάμε για σχολική ετοιμότητα ακόμη και στους εφήβους, πχ πρώτη γυμνασίου, λυκείου..

Η σχολική ετοιμότητα έχει πολλές  πτυχές: τη γνωστική (την ικανότητα να μαθαίνει το παιδί συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις) την κοινωνική (την ικανότητα να λειτουργήσει κοινωνικά στο σχολείο και να συμμετάσχει σε κοινές δραστηριότητες με τους άλλους ), την  ψυχολογική (να μπορεί να αντιμετωπίσει με θετικούς τρόπους το προσωρινό άγχος  προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα).

Αυτές οι  πλευρές της σχολικής ετοιμότητας δεν είναι πάντα ανεπτυγμένες σε πλήρη αρμονία. Για παράδειγμα ένα παιδί μπορεί να είναι έτοιμο γνωστικά ή γλωσσικά, αλλά μπορεί να είναι ανώριμο κοινωνικά ή ψυχολογικά το αντίστροφο.

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η σχολική ετοιμότητα είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που μπορεί να χαρακτηριστεί ως : σχεδόν κάτω του μέσου όρου, κατά μέσο όρο, και άνω του μέσου όρου σε σχέση με την πλειονότητα των παιδιών που βρίσκονται στην ίδια ηλικία.

Αν και στην  πραγματικότητα δεν υπάρχουν απόλυτα κριτήρια επιλογής ή καθολικές δοκιμές ή ακόμα και από κοινού συμφωνημένα πρότυπα συμπεριφορών που μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τη σχολική ετοιμότητα σε ένα συγκεκριμένο παιδί ωστόσο μπορούμε να αξιολογήσουμε τις δυσκολίες του παιδιού και να το βοηθήσουμε με εξειδικευμένα προγράμματα.

Μπορούμε έτσι να δούμε:

  • Ποιος είναι έτοιμος για ποιον και πότε;
  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών που είναι έτοιμα για το σχολείο;
  • Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν στην σχολική προετοιμασία του παιδιού τους;

Επισκεφτείτε ένα κατάλληλο εξειδικευμένο κέντρο, όπου η διεπιστημονική ομάδα θα απαντήσει στα ερωτήματά σας.