Δυσλεξία

Η Δυσλεξία ονομάζουμε η ειδική διαταραχή της ανάγνωση και της γραφής.  Αποτελεί  μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που κάνει αισθητή τη παρουσία της σε διάφορους τομείς στη ζωή του δυσλεξικού παιδιού.  Θεωρείται από τους ειδικούς ότι πρόκειται για μια εγγενή διαφορετική ανατομία του εγκεφάλου που υπαγορεύει έναν διαφορετικό  τρόπο σκέψης και για αυτό και απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Είναι λοιπόν η δυσλεξία μια εξελικτική διαταραχή των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή).

Κυρίως συναντάται στο 10-15% των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (αγόρια - κορίτσια = 4:1).

Από αυτά τα παιδιά που εμφανίζονται με δυσλεξία το 1/3 των παιδιών έχει διαταραχές και στο γραπτό και στον προφορικό λόγο. Συνήθως έχει οικογενή χαρακτήρα.

Τα συμπτώματα  που εμφανίζονται στα περισσότερα δυσλεκτικά άτομα είναι :

Δυσκολίες στον γραπτό λόγο με μεγάλες δυσκολίες στη γραφή

 • Αρκετά και σοβαρά προβλήματα στην ορθογραφία
 • Δυσκολίες και αργοπορία στη μάθηση της ανάγνωσης

Ακόμη σε ορισμένα δυσλεκτικά άτομα εμφανίζονται επίσης:

 • Προβλήματα στη βραχυπρόθεσμη μνήμη και οργάνωση
 • Δυσκολίες στην παρακολούθηση γραπτών οδηγιών και αλληλουχίας δρωμένων.
 • Προβλήματα στην ανάγνωση γραπτών κειμένων
 • Δυσκολίες στα μαθηματικά, ειδικά στην αφομοίωση συμβόλων και μορφών όπως οι πίνακες πολλαπλασιασμού
 • Γενικά μπορούμε να μιλάμε για Παλινδρομική εκδήλωση ικανοτήτων.

Επίσης εμφανίζονται:

 • Δυσκολίες στον προφορικό λόγο με προβλήματα κατανόησης του παιδιού όταν μιλάει
 • Προβλήματα στην εκτίμηση της απόστασης και της ενημερότητας του χώρου
 • Σύγχυση  δεξιού και αριστερού.

Αυτά τα παιδιά μπορεί πολύ συχνά να παρουσιάσουν και ψυχολογικές επιπτώσεις όπως:

 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Υψηλά επίπεδα άγχους
 • Απόρριψη από τους συνομηλίκους και μοναξιά
 • Έλλειψη οργάνωσης  στην καθημερινότητα τους και δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο.

Η αντιμετώπιση της δυσλεξίας  χρειάζεται να είναι πολύπλευρη και ολιστική

Ένα δυσλεκτικό παιδί, όταν κατά την ανάγνωση συναντήσει άγνωστες λέξεις, δυσκολεύεται να τις διαβάσει. Για τα παιδιά αυτά είναι προτιμότερη η ολική μέθοδος διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης. Όταν όμως αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό οπτικό λεξιλόγιο, τότε πρέπει σιγά-σιγά να εισαχθούν στην ανάλυση και σύνθεση των λέξεων για να μπορούν να διαβάσουν σύνθετες λέξεις.

Μία αξιολόγηση  από ειδικούς θα είναι το πρώτο βήμα για να βοηθηθεί το παιδί ή το νεαρό άτομο προκειμένου  να  αναγνωρίσει και να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Διαθέτοντας αυτή την αξιολόγηση, ο ειδικός παιδαγωγός με τη βοήθεια του λογοθεραπευτή και πιθανά ψυχολόγου,  μπορεί να προσαρμόσει το διδακτικό του πρόγραμμα στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του παιδιού. Ακόμη  χρειάζεται    να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή , τα κίνητρα και οι στρατηγικές διεκπεραίωσης της μάθησης καθώς και μια  υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του δυσλεκτικού παιδιού.