Αυτοβελτίωση

To life coaching είναι ένας τρόπος να φέρετε πραγματική αλλαγή στη ζωή σας και έχει οριστεί ως: Η τέχνη του να διευκολύνεις την απόδοση, τη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη οποιουδήποτε ανθρώπου.

Η επίλυση προβλημάτων και η ψυχοεκπαίδευση σε σχέση με:

• συναισθηματικές δυσκολίες

• αναβλητικότητα

• αδυναμία διαχείρισης του χρόνου

• έλλειψη αυτοπεποίθησης

• δυσκολία σχεδιασμού και επίτευξης στόχων

• δυσκολία λήψης αποφάσεων

αποτελούν το επίκεντρο του life coaching.

Απευθύνεται στον καθένα από εμάς με τελικό στόχο την υπέρβαση και υπερνίκηση των δυσκολιών , την προσωπική , κοινωνική και επαγγελματική ανέλιξη, χρησιμοποιώντας τα πολύτιμα ψυχοθεραπευτικά εργαλεία, με στόχο οι ίδιοι να αλλάξουμε όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν ψυχικά και μας κρατούν καθηλωμένους.

Για τη σωστή λειτουργία του Life Coaching, θα πρέπει ο Life Coach να είναι απαιτητικός μαζί σας, επίμονος, και διεισδυτικός. Θα σας προκαλέσει για να αντιμετωπίσετε κατάματα καταστάσεις και αλήθειες, ώστε να ανακαλύψετε τον εαυτό σας, τα βαθύτερα θέλω σας, τις κρυφές σας ανάγκες και να βάλετε προτεραιότητες, να θέσετε υψηλούς ρεαλιστικούς στόχους, ενώ, παράλληλα, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι για να τους πετύχετε.