Τι είναι η Εργοθεραπεία και που χρησιμοποιείται 

Η επιστήμη της Εργοθεραπείας θεμελιώθηκε με την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία του όταν ικανός να εκτελεί έργα  που του επιτρέπουν  να εξερευνήσει και να αλληλεπιδράσει  με  το περιβάλλον του προσαρμοζόμενος στις καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.

Η Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη  επιστήμη που μελετά και χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα έργα στους τομείς αυτοφροντίδας, της εργασίας/παραγωγικότητας και τις αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου/παιχνιδιού, με στόχο  να παρέχει τη   δυνατότητα σε άτομα με περιορισμούς στη λειτουργικότητα εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους.

Η θεραπευτική σημασία της δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μέσω της δραστηριοτητας το άτομο:

 • Αναπτύσσει και εξασκεί τις ικανότητες και δεξιότητες
 • Βελτιώνει τις σωματικές γνωστικές και αντιληπτικες του λειτουργιές
 • Αξιολογεί τις γνωσεις του, τις ικανότητες του και τις αδυναμίες του
 • Εκφράζει συναισθήματα και καλύπτει συναισθηματικές του ανάγκες
 • Εξερευνά και αναπτύσσει δεξιότητες του αφορούν σε διαπροσωπικές σχέσεις
 • Καλύπτει τις ανάγκες του για επιβίωση
 • Αποκτά ρεαλιστικούς στόχους ζωής
 • Μαθαίνει για τον κόσμο

Ο εργοθεραπευτής που ασχολείται με την ψυχική υγεία του παιδιού και του εφήβου συμμετέχει στη δευτερογενή και στην τριτογενή πρόληψη. Χρησιμοποιεί την εξειδικευμένη γνώση για την ανάπτυξη της ταυτότητας του παιδιού και τη δημιουργία ενός ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα άλλα μέλη τις διεπιστημονικής ομάδας. Τα  έργα  των παιδιών εστιάζονται στην αυτοφροντίδα, στη σχολική μάθηση, στη συμμετοχή, στη σχολική διαδικασία και στο παιχνίδι. Η γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού στον κινητικό, γλωσσικό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Οι συχνότερες ψυχικές διαταραχές στις οποίες έχει ένδειξη η εργοθεραπεία είναι:

 • Συναισθηματικές διαταραχές,
 • Αγχώδεις διαταραχές
 •  Διαταραχές πρόσληψης τροφής,
 • Διαταραχές διαγωγής,
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ),
 •  Αναπτυξιακές διαταραχές (Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές: Λόγου,  Κινητικού  συντονισμού, Σχολικών  Ικανοτήτων  και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές).

Οι κεντρικοί άξονες παρέμβασης της εργοθεραπείας είναι :Η δημιουργία οριοθετημένου περιβάλλοντος, η ανάπτυξη εσωτερικού κινήτρου, η ανάπτυξη και η βελτίωση δεξιοτήτων, η οργάνωση των τομέων εκτέλεσης έργου και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτονομίας. Εξυπακούεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο.