Γνωσιακή συμπεριφοριΣΤΙκή (CBT)

Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική (CBT) . Ασχολείται με το εδω και το τώρα, είναι δομημένη και έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών για κάθε δυσκολία υπό εξέταση. Η γενική της  θεώρηση στηρίζεται στο ότι η Σκέψη, το Συναίσθημα και η Συμπεριφορά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Επάνω σε αυτή τη λογική με συγκεκριμένες τεχνικές βοηθά να τροποποιηθούν σκέψεις και συμπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα.

Είναι η μοναδική ψυχοθεραπεία που έχει πληθος μελετών για την αποτελεσματικότητα της, η οποία συγκρίνεται με αυτη της φαρμακευτικης αγωγής, ιδιαίτερα στις καταθλιπτικές και αγχώδεις διαταραχές. Οι τελευταίες μελέτες αποδεικνύουν τη χρησιμότητας σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών

Σαν μοντέλο είναι συνεργατικό, η επιλογή των στόχων γίνεται απο κοινού (θεραπευτής-θεραπευόμενος) και  προυποθέτει κάποιες καταγραφές καθώς έχει μεγάλη σημασία αυτό πού συμβαίνει και έκτος θεραπευτικών συνεδριών.