Πώς να κρατάτε σημειώσεις που μετά θα θυμάστε...

Μια νέα μελέτη αναφέρει ότι μετά από μια διάλεξη, θυμόμαστε καλύτερα σημειώσεις που κρατάμε με το χέρι σε σχέση με εκείνες που γράφουμε με ηλεκτρονικό τρόπο (laptop, tablet, κλπ) (Mueller & Oppenheimer, 2014).

Συγκεκριμένα, τα ευρήματα δείχνουν μικρή διαφορά σχετικά με την ανάκληση γεγονότων. Και οι δυο ομάδες ατόμων που κρατούσαν σημειώσεις, χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, μπορούσαν να θυμηθούν την ίδια αναλογία γεγονότων.

Η μεγάλη διαφορά ήταν στην εννοιολογική κατανόηση των πληροφοριών. Οι άνθρωποι που κρατούσαν χειρόγραφες σημειώσεις, είχαν συγκρατήσει στη μνήμη τους πολύ μεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας που σχετιζόταν με την έννοια της διάλεξης.

Η αιτία αυτής της διαφοράς οφείλεται στις εγκεφαλικές λειτουργίες που εμπλέκονται σε κάθε μια από τις δυο διαδικασίες. Πιθανολογείται ότι κατά την ηλεκτρονική γραφή, οι άνθρωποι καταγράφουν αυτό που ακούν «κυριολεκτικά», ενώ στις χειρόγραφες σημειώσεις επεξεργάζονται περισσότερο την πληροφορία και επιλέγουν να καταγράψουν αυτό που θεωρούν πιο σημαντικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση και την πιο αποτελεσματική ανάκληση.

Επομένως, όσοι από εσάς χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό τρόπο καταγραφής σημειώσεων, φροντίστε να επεξεργάζεστε το νόημα αυτών που ακούτε και σημειώνεται και αποφύγετε να πληκτρολογείτε απλά φράσεις του ομιλητή.