6 πηγές εργασιακού Burnout

Το εργασιακό burnout είναι  αποτέλεσμα χρόνιου συσσωρευμένου στρες που κατακλύζει τον εργαζόμενο και του αποστερεί τα ψυχικά αποθέματα  που τον καθιστούν ικανό να ανταπεξέλθει στην πίεση των ειδικών εργασιακών συνθηκών.

Οι λόγοι που μπορούν να το προκαλέσουν είναι :

  1. Έλλειψη έλεγχου: Η αίσθηση μειωμένου ελέγχου πάνω σε αυτό που κάνει ο εργαζόμενος καθώς και η περιορισμένη επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  2. Σύγκρουση αξιών: Ασυμφωνία στις προσωπικές αξίες του εργαζομένου και στις αξίες της εταιρείας
  3. Ανεπαρκής ανταμοιβή: Ο υπάλληλος θεωρείται ως δεδομένος, δεν αναγνωρίζεται το έργο του και συχνά τον υποτιμούν.
  4. Υπερβολικός εργασιακός φόρτος: Τα καθήκοντα του εργαζομένου είναι πολλά, πολύπλοκα και επείγοντα. Το στρες που δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις δεν είναι κάτι που πρέπει να αγνοείται
  5. Αδικίες: Όταν υπάρχει εύνοια προς κάποιους άλλους πχ με προαγωγές που δεν αξίζουν. Η αδικία είναι ο παράγοντας που καταρρακώνει το ηθικό ενός εργαζομένου περισσότερο από κάθε τι άλλο.
  6. Έλλειψη υποστήριξης στην εργασιακή κοινότητα: Όταν μεταξύ συναδέλφων δεν υπάρχουν αρμόνικες σχέσεις αυτό έχει αντίκτυπο και στην ποιότητα της δουλειάς αλλά συμβάλλει και στην εκδήλωση burnout